fredag 8 november 2019

The shoe: writing task

The shoe

Syfte

Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text.

Läraren reflekterar

En bild kan sätta fart på fantasin. Det är roligt att skena iväg med tanken. Dessutom får eleverna stöd av bilden i samtalet. Det går alltid att vända tillbaka till bilden och plocka upp detaljer och nya infallsvinklar.

Metod

Look at the picture and discuss these questions in pairs:
 •   Who is the owner of shoe?
 •   How did it get there?
 •   What happened just before it ended up on the road?
 •   How long has it been there?
 •   Is anyone missing it?
 •   What could be the reason it ended up there?
 •   What is the worst thing that may have happened?
 •   What is the best thing that may have happened?
Write a short novel. The action will take part in three snapshots with given times and places:
 •   Part 1: In the morning, in a car
 •   Part 2: After lunch, at the ocean
 •   Part 3: In the evening, in the forest
The short story should either start or end with…There is a shoe on the road.
Texts/films about shoes to use:

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Read and draw

https://media.lektionsbanken.se/2013/11/readanddrawovningar.pdf

Read and draw

Syfte

Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Läraren reflekterar

En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t ex till en skrivövning (se nedan). Bifogat material innehåller sex enklare texter (som mina elever har gjort). Klassen kan snabbt bygga upp en egen samling. Det är roligare att använda klasskompisarnas texter.

Metod och arbetsuppgift

Eleven läser och följer instruktionerna, enskilt eller parvis. Medföljande övningar kopieras och eleverna ritar/målar lösningen.

Förslag på fortsättning

 • Eleverna skriver egna beskrivningar, kopiera och låt resten av klassen rita.
 • Eleverna ritar egna bilder, kopiera och låt resten av klassen skriva en beskrivning.

Exempel ur kopieringsunderlaget

Draw a little house. Draw two windows and one door. The house is yellow. The door is red and the sky is blue. Draw a tree beside the house. The tree is green and brown. The grass is green.  Draw a cat under the left window. Draw a dog under the right window.The cat is black and the dog is brown. Draw the sun over the house.  

Förmåga

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Kunskapskrav

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Guess the word

Guess the word

Syfte

Under lekfulla former uppmuntras eleverna att beskriva föremål, företeelser och personer för varandra.

Läraren reflekterar

Att leka eller köra en liten tävling tar bort fokus från det egentliga syftet. Det blir lättsamt och avspänt. Eleverna pratar och pratar utan att tänka på att de faktiskt gör det! De tränar dessutom på att omformulera och hitta språkliga utvägar.
Metod
Muntlig övning som med fördel genomförs i mindre grupper om ca tre-fyra elever. En lek/tävling som tar ca 15 minuter.

Regler

En elev förklarar ordet på engelska, övriga gissar (antingen muntligt eller skriftligt). Rätt svar=1 poäng, samt 1 poäng till den som förklarar om någon gissar rätt ord. Flera poäng kan tilldelas den som förklarar om leken genomförs med skriftliga svar.
De som gissar sitter vända bort från tavlan. Den som förklarar ställer sig framför dessa personer. Läraren skriver ordet på tavlan som ska förklaras (ca 45 sek/ord).
Muntligt: Den som räcker upp handen först får en gissning (sedan ute). Vid fel får övriga fortsätta att lyssna och gissa var sin gång.
Skriftligt: Berättaren beskriver klart, alla skriver svaret.

Förslag på ord

 • Välj ur aktuella texter klassen jobbat med (glosor).
 • Kroppsdelar.
 • Klädesplagg.
 • Hus/lägenhetsord (badrum, sovrum, fönster, dörr, kök, brevlåda).
 • Saker i köket.
 • Saker i badrummet.
 • Saker i vardagsrummet/sovrummet.
 • Saker i klassrummet.
 • Kända personer sport.
 • Kända personer musik.
 • Kända personer film/tv.
 • Kända personer politik/allmänt.
 • Personer i klassen.
 • Lärare.
 • Sago/seriefigurer.
 • Verb.

Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Kunskapskrav 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

söndag 3 november 2019

feng 8 week 45-51

week                                  Monday                            Tuesday                             Wednesday
 45
Halloween activity
1. Reading: Trick or treating
2. Halloween game: online
Lyricstraining: Michel Jackson Thriller
Lyrics: Manson gap fill
Britishcouncil:Bonfire Night
Make your own presentations
Work on your own
Present in groups

 46
PRAO
PRAO
PRAO
 47
 TOP UP
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar
Zero preperation: City Break

 48
Top Up
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar
 49
Top Up
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar


1. Video
https://www.engvid.com/english-expressions-good-bad-habits/
2. and a Quiz
3. Small chat:
talk about good/bad habits in your group using the expressions you've learnt from the
video
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/free-time-speaking-cards/76064

 50
Top Up
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar

Christmas Theme
 51
Christmas theme
Christmas theme
Hälsotema
The shoe: writing task

The shoe Syfte Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text. Läraren ref...