söndag 13 januari 2019

9b w. 2-8

 w. 2
 My 2018 in 5 pictures


 Work on your presentations
 w. 3
 Present your work in your group

Kahoot on Ireland
 Let's start with The Republic of Ireland

1. Take the Quiz p. 38
2. Listen and find out if your answers are correct.
3. Limerick Treasure Trove, p.40-41, read it and do the after reading, 1 and 2
4. workbook p. 31
5. words to the text

 w. 4
 Across the Emerald Isle
1.Tb p 42-44 
2. Wb p. 32-33
3. words to the text
4. Tb After reading p. 44 Grammar
History of Ireland
PowerPoint

English accents: 
 w. 5
 Irish celebs and authors: a listening comprehension
Tb: England and Ireland A timeline p. 46-47
 Wb: p. 32 A, B
Do the after reading, presentations in class or groups? 
 w. 6
 https://www.thelocal.se/galleries/news/2332/
 http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world/ireland-facts-myths
 w. 7


 w. 8
 Holiday
 Holidaymåndag 7 januari 2019

My 2018 in five pictures


My 2018 in five pictures
My 2018 in five pictures
1. Choose FIVE PICTURES/PHOTOS that say something about your 2018. (People, places, hobbies, pets, trips, events...)
2. Make a google presentation where you include your five pictures (one/slide). You can use pictures only or, if you wish, add keywords. No full sentences!
3. Prepare a 5-10 minute presentation about your 2018. Make sure that you explain WHY you chose these photos and tell us about what the photo represents - what does it tell us about your year?
-------------------------------------------------------
Some questions that you can use for ideas:
--------------------------------------------------------
- What made you happy this year?
- What was your greatest adventure?
- What was the hardest thing this year?
- What was your birthday like?
- What did you do that you have never done before?
- I spent too much time doing this. (How will you change it?)
- What did you learn or improve in?
- What did you care about a lot?
- What is your best piece of advice for next year?


Poem: New Years

Bilden kan innehålla: text där det står ”A the sound of the tolling midnight bell a brand new year will begin. Let' raise our hopes in a confident toast, to the promise it ushers in. May your battles be few, your pleasures many, your wishes and dreams fulfilled. May your confidence stand in the face of loss and give you the strength to rebuild. May peace of heart fill all your days may serenity grace your soul. May tranquil moments bless your life and keep your spirit whole. unknown”

söndag 23 december 2018

Pay It Forward w. 2-7
 W. 2
 Kindness Theme
An introduction
 Movie: Pay It Forward(120min)
installera adblocker på datorn innan du öppnar länken.!
 W.3
 Pay It Forward
Movie discuission card
eller lättare:
w.4
Write a movie report in Google classroom
Write a movie report
w.5
Write a movie report
Short film: 20 RAKs


Random acts of kindness – what is it? Google it, give examples
Class bank of examples on the whiteboard

Läxkoll - ord

RAK-läxa


w.6


w.7


w.8
Vacation/ holiday
Vacation/ Holiday

Vad ska vi göra?
Vi kommer att öka vår förståelse och omtanke om andra människor. Vi ska arbeta kring vänskap och fundera på vad det innebär ”att ge”. Vad händer hos personen som ger och den som får?
Kommunikationens innehåll i engelskundervisningen (Lgr 11):
”… vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor”
”Åsikter, erfarenheter, känslor…”
Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):
·         Talad engelska och texter från olika medier (ex film)
·         Talad engelska med viss regional och social färgning (US)
·         Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film)
·         Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på ord och fraser)
·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar (träna på att skriva text)
Varför ska vi göra det?
Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på produktionen av skriftligt engelska. Du kommer att bli säkrare på att formulera dig i skrift engelska och göra förbättringar av din text. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett ämnesområde (vänskap). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig kring ämnesområdet. Du kommer att träna på att ta ställning i etiska frågor.
Hur ska vi göra det?
Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen. Du ska få lära dig ord och fraser i olika arbetsuppgifter.
Du ska få träna på skriftligt produktion när du tar ställning till olika situationer och du kan återberätta något som du har gjort/som har hänt.
Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?
Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett sammanhang i egna meningar. Tänk på när jag brukar säga: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan uttrycka dig i text och skriva ner dina egna tankar.9b w. 2-8

 w. 2   My 2018 in 5 pictures  Work on your presentations  w. 3  Present your work in your ...