torsdag 26 mars 2020

prep for Animal theme


Inför Animal test Detta är vad vi jobbar med under vårt tema v. 9-13 som du nu får möjlighet att visa att du kan på testet:
Alla gör detta:
 • Översätt ord från svenska till engelska (ex. uggla – owl)
• Beskriva ord – förklara vad de är/betyder på engelska (ex. a predator is an animal who eats other animals)
• Skriva en synonym (ord som betyder samma sak) (ex. answer – reply)

För A-C nivå:
• Lär dig 9 idiom om djur. Beskriv dem med andra ord på engelska.
• Berätta om några djur vi läst/lyssnat på tillsammans. Hur ser de ut? Kan du berätta någon intressant fakta? När du berättar om dem med egna ord visar du din nivå att skriva engelska.

 Bra länkar att träna på inför vårt Animal Test. Länkar finns i bloggen. Se Vklass för datum

Vad?
Var?
Hur?
Glosor:
Glosor.eu
+ wb p. 26B, 27:C
Animal theme 1-4

Rocky Raccon


När kan jag ett ord?
-Klicka ( känner igen)
-Stava: använd glosor.eu

-Bilda meningar: gör egna meningar

-Synonymer/ motsatsord: Hitta synonymer/ motsatsord till orden

Animal Idioms
A-C nivå
Blogger: länkar
Öva på att beskriva idiomet med andra ord och att använda det.
På provet kommer också en hörförståelse samt en läsförståelse. Lycka till med förberedelserna. / Mikaela

tisdag 17 mars 2020

Writing prompts about pets


WRITING PROMPTS ABOUT PETS 
What? First of all what is a writing prompt? Answer: It is a topic around which you start to come up with ideas ( similar to mind map). The prompt could be as short as one word,  a few words, a phrase, or as long as a couple of sentences or paragraphs. 
Why? It's purpose is to make you start writing by coming up with ideas. The prompts could once they are answered be changed to a complete text. 
When? You'll have this lesson to finish your work, if you need more time than that do it as homework. Hand in 2020-03-19.
Where to? When you're done send a copy of your work to: mikaela.mobergerlandsson@edu.laholm.se

An Example: 
1. Describe your favorite pet. What do you love about it? If you do not have a pet, describe the one you would like to have the most. 

Example of a few words:  

Horses. Gracious and friendly. 

Another example: 

Horses because they are very gracious and friendly. I mean the way they carry one selves and their friendly nature that allows people and horses to connect and work together as one. 

Now that you now what to do, let's start with the task. Best of Luck!

1. Describe your favorite pet. What do you love about it? If you do not have a pet, describe the one you would like to have the most.

2. Invent a brand new pet. What would it look like? How would you have to care for it?

3. Write a conversation you would have with your pet (or dream pet) if you could talk with animals.

4. What if you had a pet like your favorite cartoon character? Who would it be? What kind of adventures would you have?

5. If you would like to have a pet, make a list of the things you would have to do to care for your pet. If you already own one, write a paragraph about how you care for your pet.

6. You can choose to be the pet of anyone in the world. Who would it be? What kind of animal would you be?

7. Which pets are the best? Why?

8. “If I were a pet, I would be a _____, and I would….”

9. What would the world look like if cats acted like dogs and dogs acted like cats?

10. What if we kept wild animals for pets? Which one would you chose?

11. What would happen if you lost your pet? How would you feel? What would you do?

12. If someone were to care for your pet (or dream pet) while you were away, what things would they need?

13. What would your day be like if you were a cat? Or a dog? Or a fish? What sorts of things would you do? What would be your favorite time of day?

fredag 28 februari 2020

7b, 9-15, Animal Theme


Animal theme: English 7Wednesday
Thursday
9
Film: Red Dog
Film: Red dog
10
Warm-up
Listen: ELLLO
The most famous animals in South Africa (2min30)

What is your favorite animal? (1 min)


What's your favorite animal at the zoo? (1 min)

Genomgång:
Build up a large vocabulary!

New words:
ill-bred (rude)
mice (mouse)
rather (pretty)
fellas (dudes)
bark
purr
scratch
justice
clever (smart)
reply (answer)Warm-up
Listen: ELLLO
What is the most dangerous animal in your country? (1 min)

Exotic animals in Australia (1 min)


Genomgång: What is an idiom?

Text:
Animal idioms: monkey (3 min)
New words:
four times bigger
for real
crowd
spectators
dirty (filthy)
handle
less
in shape
wave
ride
sewers
round up
to pen
saddle
supper (dinner)
agree
rescue
cage

Animal Magic Tb p. 36-38

Workbook:
Wb p. 24:D (find the animal)
p. 25:A (Check your reading)
p. 26:B (Vocabulary)
p. 27:C (synonyms)

Homework check
11
Homework Check: Animal Theme I&II
1. Listen ELLLO
Mike from Canada
Aussie Animals

2. Animal idioms: pig
New words:
hills
ran off
another guy
hit
town
equipped with
rival
broken
fancy
hoe-down
burst in
a grin
showdown
drew
corner
stinking of
proceeded to
scratch
as soon as I am able
no doubt
revival
5. Rocky Raccoon – animated songBoard game(worksheet) – par mot par: Guess the animal
(hur kollar man upp ord?)


Animal idioms: bird
New words:
cheetah
ostrich
run-ran-run
slow down
tail
disagree
independent
probably (maybe)
caught (catch)
a cub
domesticate
hunting
tongue
weigh
nuisance
disease
lethal (deadly, mortal)
poison (venom)

Text:
Creatures great and small Tb p. 40-43

Workbook:
Wb p. 32:A+B (Check your reading)
p. 33:C+D
p. 27:C (synonyms)
12
Writing prompts about pets
Done??
Prep for test

Rehears the vocab: 
Animal Theme 1-4 

Homework check: Rocky Raccoon
Text:
Those Crazy Animals Tb p. 34-35

Workbook:
Make your own cartoon
Wb p. 23 (printa)

p. 29:E 1(Your attitude to animals)
13
Studiedag Prep for test
14
Prep for test 
 Test: 
 Animal test
15
Holiday
Roald Dahl The boy who talked with animals
glosor.eu Roald Dahl part 1
Holiday
Roald Dahl
glosor.eu Roald Dahl, part 2

Vad ska vi göra?
Vi ska arbeta med ett tema om djur.
Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):
·       Talad engelska och texter från olika medier (ex film, instruktionsfilmer och ljudfiler)
·       Talad engelska med viss regional och social färgning (UK, US, Australia, Canada, South Africa etc)
·       Olika former av samtal och dialoger (speech cards, board game)
·       Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film, text)
·       Sånger (Rocky Raccoon)
·       Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte (träna på att lyssna efter info)
·       Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på idiom)
·       Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar
Varför ska vi göra det?
Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på förståelsen av talad och skriven engelska. Du kommer att bli säkrare på att uppfatta talad engelska och ta emot information. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett välbekant ämnesområde (djur). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig muntligt kring ämnesområdet.
Hur ska vi göra det?
Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen.
Du ska få lära dig ord, idiom om djur och fasta fraser genom att se på kortfilmer och lyssna till hörövningar.
Du ska få träna på muntlig produktion i smågrupper när du beskriver djur (pratkort, board game).
Du ska få träna på att läsa en text om djur.

Vad ska bedömas och hur ska det bedömas ?
Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett sammanhang i egna meningar. Tänk på när jag brukar säga: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan tillgodogöra dig innehållet i en skriven text om djur. Du ska visa att du kan beskriva ett djur muntligt under lektionstid och skriftligt i ett test.
Träna lite extra på:
·       ord från kapitlet The Human Touch (kommer i bloggen och på Vklass)

fredag 31 januari 2020

Prep for test on Australia words

Hitta synonymen

 Glosor.eu
användarnamn: bellafonte
lösenord: 1234
 Realia/ facts

Aboriginernas historia
The stolen generation:
The flag of Australia 
The Aboriginals´flag
10 Amazing facts about Australia + worksheet
Waltzing Matilda
Botany Bay and the colonial time: why, when and who came and what were the effects
Geografi and climate
Where do most Aussies live? And why?

Facts about Australia: such as population, National Day, typical things. 
 Häfte + Läromedel
workbook p. 78 
Tb Oz, 82-84 
Länkar:  
Aussie flag

Seterra: Oceanien territorier och stater samt städer Grammar: 
 Nouns: wb p. 116-117
336 och 337 uncountable nouns

who vs which wb p. 122
WB p. 79-83
Grammartrack 
Pharases
WB


webbappliber.se
prep for Animal theme

Inför Animal test Detta är vad vi jobbar med under vårt tema v. 9-13 som du nu får möjlighet att visa att du kan på testet : Alla gör de...