fredag 8 november 2019

The shoe: writing task

The shoe

Syfte

Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text.

Läraren reflekterar

En bild kan sätta fart på fantasin. Det är roligt att skena iväg med tanken. Dessutom får eleverna stöd av bilden i samtalet. Det går alltid att vända tillbaka till bilden och plocka upp detaljer och nya infallsvinklar.

Metod

Look at the picture and discuss these questions in pairs:
 •   Who is the owner of shoe?
 •   How did it get there?
 •   What happened just before it ended up on the road?
 •   How long has it been there?
 •   Is anyone missing it?
 •   What could be the reason it ended up there?
 •   What is the worst thing that may have happened?
 •   What is the best thing that may have happened?
Write a short novel. The action will take part in three snapshots with given times and places:
 •   Part 1: In the morning, in a car
 •   Part 2: After lunch, at the ocean
 •   Part 3: In the evening, in the forest
The short story should either start or end with…There is a shoe on the road.
Texts/films about shoes to use:

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Read and draw

https://media.lektionsbanken.se/2013/11/readanddrawovningar.pdf

Read and draw

Syfte

Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Läraren reflekterar

En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t ex till en skrivövning (se nedan). Bifogat material innehåller sex enklare texter (som mina elever har gjort). Klassen kan snabbt bygga upp en egen samling. Det är roligare att använda klasskompisarnas texter.

Metod och arbetsuppgift

Eleven läser och följer instruktionerna, enskilt eller parvis. Medföljande övningar kopieras och eleverna ritar/målar lösningen.

Förslag på fortsättning

 • Eleverna skriver egna beskrivningar, kopiera och låt resten av klassen rita.
 • Eleverna ritar egna bilder, kopiera och låt resten av klassen skriva en beskrivning.

Exempel ur kopieringsunderlaget

Draw a little house. Draw two windows and one door. The house is yellow. The door is red and the sky is blue. Draw a tree beside the house. The tree is green and brown. The grass is green.  Draw a cat under the left window. Draw a dog under the right window.The cat is black and the dog is brown. Draw the sun over the house.  

Förmåga

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Kunskapskrav

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Guess the word

Guess the word

Syfte

Under lekfulla former uppmuntras eleverna att beskriva föremål, företeelser och personer för varandra.

Läraren reflekterar

Att leka eller köra en liten tävling tar bort fokus från det egentliga syftet. Det blir lättsamt och avspänt. Eleverna pratar och pratar utan att tänka på att de faktiskt gör det! De tränar dessutom på att omformulera och hitta språkliga utvägar.
Metod
Muntlig övning som med fördel genomförs i mindre grupper om ca tre-fyra elever. En lek/tävling som tar ca 15 minuter.

Regler

En elev förklarar ordet på engelska, övriga gissar (antingen muntligt eller skriftligt). Rätt svar=1 poäng, samt 1 poäng till den som förklarar om någon gissar rätt ord. Flera poäng kan tilldelas den som förklarar om leken genomförs med skriftliga svar.
De som gissar sitter vända bort från tavlan. Den som förklarar ställer sig framför dessa personer. Läraren skriver ordet på tavlan som ska förklaras (ca 45 sek/ord).
Muntligt: Den som räcker upp handen först får en gissning (sedan ute). Vid fel får övriga fortsätta att lyssna och gissa var sin gång.
Skriftligt: Berättaren beskriver klart, alla skriver svaret.

Förslag på ord

 • Välj ur aktuella texter klassen jobbat med (glosor).
 • Kroppsdelar.
 • Klädesplagg.
 • Hus/lägenhetsord (badrum, sovrum, fönster, dörr, kök, brevlåda).
 • Saker i köket.
 • Saker i badrummet.
 • Saker i vardagsrummet/sovrummet.
 • Saker i klassrummet.
 • Kända personer sport.
 • Kända personer musik.
 • Kända personer film/tv.
 • Kända personer politik/allmänt.
 • Personer i klassen.
 • Lärare.
 • Sago/seriefigurer.
 • Verb.

Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Kunskapskrav 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

söndag 3 november 2019

feng 8 week 45-51

week                                  Monday                            Tuesday                             Wednesday
 45
Halloween activity
1. Reading: Trick or treating
2. Halloween game: online
Lyricstraining: Michel Jackson Thriller
Lyrics: Manson gap fill
Britishcouncil:Bonfire Night
Make your own presentations
Work on your own
Present in groups

 46
PRAO
PRAO
PRAO
 47
 TOP UP
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar
Zero preperation: City Break

 48
Top Up
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar
 49
Top Up
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar


1. Video
https://www.engvid.com/english-expressions-good-bad-habits/
2. and a Quiz
3. Small chat:
talk about good/bad habits in your group using the expressions you've learnt from the
video
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/free-time-speaking-cards/76064

 50
Top Up
1. Text
2. Vocab
3. Exercises
4. Grammar

Christmas Theme
 51
Christmas theme
Christmas theme
Hälsotema
onsdag 30 oktober 2019

7b w. 45-51


Bildresultat för englands flaggan


Bildresultat för karta över englandBildresultat för uk karta

Tema: England
Mål: efter att ha arbetat med kapitlet ska eleven: ha ett utökat allmänt ordförråd. Ha utökad kännedom om England som en del av Storbritannien. Ha fått träning i att lyssna och anteckna fakta/skaffa sig information genom att lyssna och anteckna. Ha kännedom om några skillnader i stil mellan bloggspråk och mer vårdat vardagligt språk. Ha fått träning i att ta fram information ur broschyrtexter och faktablad.  
 45
Typically English (mindmap in class)
1.Tb p. 48; Pair and in class
2 Tb Quiz p 50-51  

Worksheet
 Preparation
1. Read the text
2. Check your understanding: matching and multiple choice
3. Grammar gap fill
 46
1. Tb Report from the pop idol camp, Read p 52-55
2. Check your reading 
3. grammar track 1&2
4. Wb 38-40 B, C:1-3
5. Glosor.eu/wb 39

Wb  p 41 H: 
Listening: A day in London
Genomgång A/an
1. Wb p. 109, a/an
 47
1. Tb p. 56 Listen: Very English indeed
2. Wb p.42-43  picture this: kopiera ordlista till 65lärarhandled)
3. The Beatles: 


 Bonfire Night
 Listen to the text
and Listen to Dumbeldore's bird
1. do check your reading 1&2
2. phrases 
3. grammar check 1&2
 48
Homework quiz: 
Glosor.eu: Bonfire Night
Reading comprehension / listening comprehension screening
 Test on the Theme: Focus on England
 49 50


 51
Hälsotemadag

History of England a video

tisdag 29 oktober 2019

8b week 45-51

week                                               Tuesday                                                      Thursday
 45
Health theme
1. Intro: 
2. Intro arbetsområde – Mål och tidsplan
3.Skriv 2 spalter under tiden du lyssnar:
Fyll i exempel: Exercise + Health
4. Ljudfil: Fit and healthy for life
5.Talk: Odd word out p. 38:1
6. Textförståelse: After reading p. 42:10
7.Words: What’s the word? P. 39:4
8. glosor.euconfessions-of-an-exercise-addict.

Uppstart: How exercise affect your brain (05:36)

 46
Prao

Prao
 47

Mindmap from the work we did before you went out to Prao

Text: Confessions of an Exercise Addict

Ljudfil:

glosor.euconfessions-of-an-exercise-addict.


1) After reading: Confessions of an Exercise Addicts p. 43:11
2) Words: The body parts p. 39:5
3) Listen: Good morning, Hampshire! p. 52:27
Text: Healthy Snacks
Ljudfil:
New words
1) After reading: Healthy Snacks p. 44:12
2) Words: Create a crossword p. 38:3
3) Write: An action plan p. 58:43
 48

1. Text - Meditation – Better than Pain Killers
2. Try it – YWA Classroom Meditation (6:50)
3. British Council worksheet:
Talk – A generation of couch potatoes
Lesson plan

4. Board game: Let's talk health

Meditation to start your day (7 min)

Write in Classroom: Blog post or Article about Exercise, Sleep, Nutricious Food, Stress regulation

How to write an informative text:
Ljudfil:
How to write a Blog post
Ljudfil:
 49

Write on..
Write on and finish your work
Klar?
Reading + quiz: Catching a cold
http://www.5minuteenglish.com/oct22.htm

Text: Skin

1) After reading: Skin p. 46:14
2) Words: Missing words p. 40:6
 50
Film    Betygssnack
Film    Betygssnack
 51

måndag 28 oktober 2019

Feng 9 w. 45-51

week                                   Tuesday                           Wednesday                        Friday
w. 45
Top Up ch
1: Sydney Zoo Listen to the text: Text
2.Vocab
Quizlet Sidney zoo
3. 1a, 1c, 1d, 1f

1. Rehears the vocabulary from yesterday 
3. Quizletlive
4. Elevspel plurals
5. Listen a minute: zoos (word feng9)
w. 46
Top Up ch 2
Big Ben
1. Text
2. Vocab: glosor.eu:Big Ben
3. 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2 h, 2i
1. Rehears the vocab: Quizlet: Big Ben
2. roadtogrammar: possessives
3.  If you're done:
Elevspel: bildelar

w. 47
Top Up ch 3
See you around
1. Text
2. Vocab
Quizlet: see you around
3. 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g

1.Rehears vocab 
Quizlet: see you around
2. Listening: Wb 3k
3.


w. 48
Top Up ch 4
Summer invasion
1. Text
2. Vocab
Quizlet: Summer Invasion
3. 4a, c, d, e,
4. Practise the irregular verbs p 168

1. Irregular verbs:
p. 168 Top Up
2.  4f-g
3. Elevspel: irregular verbs
4. Quizlet: Summer Invasionw. 49
Prep for test
Test Top Up ch 1-4

w. 50w. 51

Läsförståelse: 
Ten quirky habits in Sweden 

Läsförståelse: 
Ten quirky habits in Sweden 
https://breakingnewsenglish.com/1002/100201-road_safety.html?fbclid=IwAR2Ys9m4EZiqtyBwqFyWd4hnvpc-Y0UCOb48GIrP26dMGeCtWyrRPQ7jC8Y

The shoe: writing task

The shoe Syfte Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text. Läraren ref...