Etiketter

lördag 11 augusti 2018

This is a what!

This game is called, “This is a WHAT?!”

The purpose is for the students to practice intonation and vocabulary. I also try to put in items where you have to use plurals and singulars. For example – THESE ARE keyS or This IS A pen 


 • Choose 3 – 4 items around the class (or even vocabulary that you have been practicing in class).
 • Start with item 1 and ask the class what it is.
 • Turn to the student next to you and follow the conversation below.
Teacher: This is a book
Student A: A WhhhAAAAAAttt?!
Teacher: A book
Student A to Student B: This is a book
Student B: A WhhhAAAAAAttt?!
Student A: A book
Student B to Student C: This is a book
and so on and so on…

söndag 8 april 2018

språkval 8:an

Week: 15
Tuesday
Listening comprehension: plastic money

https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level2.shtml
 1. Listen to a dialogue and answer a worksheet
 2. Do the vocabulary task
 3. Read the transcript together or individually 
Thursday
Friday
Desperados episode 8.
A worksheet with some question to the episode.

week: 16
Tuesday
 • Read theory: The Incredible Machine

Thursday: Time to bring your own material

Friday
Desperados episode 9
Worksheet to the episodeWeek 17
Tuesday:
Top Up chapter 11, Breakfast time

 • Listen to the text
 • Read the text individually or in pair
 • practice the words: Breakfast time
 • Do exercises 11 A-F
Thursday:
Time to bring your own material to the lesson. 

Friday:
Write a summery on Desperados, 1-10, approximately half to one page. Best of Luck!

week 18
Thursday: make sure to be done with your summary

week 19
Tuesday: Top up The big country

Week 20:
Tuesday: Finish the Big country
Thursday: Bring your English work to class

Week 21
Tuesday: News reel and a worksheet http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=UR203587

Thursday: bring your own material to class.

Friday: chose a book to read, make a word list to that book and every chapter you read. Discuss in pairs.

week 22
Tuesday: newsreel: https://urskola.se/Produkter/203584-Newsreel-Easy-2018-05-05 worksheet: https://www.ur.se/mb/pdf/Arbetsblad/206000-206999/206155-2_70010515608_NREarbetsblad.pdf

Thursday: Bring your own English to class

Friday:språkval 9:an

Listening comprehension:
https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level2.shtml

week 15 
Monday
hearing comprehension
https://www.podcastsinenglish.com/pages2/freesample.shtml

Plastic money

 1. Listen to the conversation and answer the worksheet
 2. Do the vocabulary task
 3. Done? Well revisit the link above and look at the transcript, practice reading it together in pairs or individually. 
Thursday
Reading comprehension
Odd news

Friday:
Finish yesterdays task

Week 16
Monday: NP prep

Thursday
A listening comprehension: A garden bench
After listening and filling out the worksheet there is a vocabulary task to be done...

Friday
A reading comprehension: A Multicultural City
Vocabulary task:
Difficult words

Week 17
Monday: Avicii the documentary

Thursday: Avicii 1.01.30
https://www.svtplay.se/video/17478602/avicii-true-stories

Week 18:
Avicii

Week 20
Non -violent communication
https://www.youtube.com/watch?v=4BZuWrdC-9Q

Friday:

 • Top up 3
 • or Best friend, from an upper secondary school book.
 • if you're done you may do some lyrics training!

Week 21
Monday
https://urskola.se/Produkter/184195-Popreel-Game-of-Thrones-Vance-Joy-and-a-Zombie-story

Thursday
Finish the work you've started last time!

Friday: 
chose a book to read, make a word list to that book and every chapter you read. Discuss in pairs.

Mixed up Madness, The Two Jacks

Länk upptäck orden

http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/100

torsdag 22 mars 2018

Pay it ForwardLärarplanering
English 7B

Pay It Forward


Lgr 11:1,2
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”
“Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”
Tidsplan 

Project intro
How to Change the World With Kindness

Lady Gaga on kindness

Birthday kindness

Pay it forward pizza

Being kind affects your mood
Small Group Discussion

Alphalary for Kindness

Välj ut 10 ord att översätta till svenska
Välj ut 5 ord att hitta en synonym till (annat ord på engelska)
Välj ut 5 ord att beskriva i en mening

Film: Pay it Forward (120 min)

Länk till frånvarande elever:


Film: Pay it Forward
Movie discussion cards:

Filmhandledning på sve
Movie vocabulary (Läxa)

eller lättare:

Write a movie report in via Classroom
Matris
Elevexempel
Mikaela vaktar NP Eng
Write a movie report


Write a movie report
Klar?
Personality adjectives A-Z
Words to describe a person


Short film: 20 RAKs
Random acts of kindness – what is it? Google it, give examples
Class bank of examples on the whiteboard
Läxkoll - ord
RAK-läxa

Kindness quotes:
The importance of being kind – worksheet:
Film:
Good deeds speech cards
RAK presentation in small groups
Kindness lesson (kortfilm och arbetsuppgifter)
http://www.youtube.com/watch?v=N_OZUaQondo&li
st=FLYvTGljpRx7DFga8C19WhTg&index=10&feature=plpp_
videoVad ska vi göra?
Vi kommer att öka vår förståelse och omtanke om andra människor. Vi ska arbeta kring vänskap och fundera på vad det innebär ”att ge”. Vad händer hos personen som ger och den som får?
Kommunikationens innehåll i engelskundervisningen (Lgr 11):
”… vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor”
”Åsikter, erfarenheter, känslor…”
Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):
·         Talad engelska och texter från olika medier (ex film)
·         Talad engelska med viss regional och social färgning (US)
·         Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film)
·         Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på ord och fraser)
·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar (träna på att skriva text)
Varför ska vi göra det?
Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på produktionen av skriftligt engelska. Du kommer att bli säkrare på att formulera dig i skrift engelska och göra förbättringar av din text. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett ämnesområde (vänskap). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig kring ämnesområdet. Du kommer att träna på att ta ställning i etiska frågor.
Hur ska vi göra det?
Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen. Du ska få lära dig ord och fraser i olika arbetsuppgifter.
Du ska få träna på skriftligt produktion när du tar ställning till olika situationer och du kan återberätta något som du har gjort/som har hänt.
Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?
Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett sammanhang i egna meningar. Tänk på när jag brukar säga: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan uttrycka dig i text och skriva ner dina egna tankar.

onsdag 21 mars 2018

Engelska full matris

ENGELSKA
Name:
F
E
C
A
Begriplighet
Språket kan vara tidvis oförståeligt.
Kommunikationen fungerar inte.

Kommunikationen fungerar.
Förtjänster i innehåll kan uppväga brister i språkriktighet.

En engelsktalande förstår budskapet.
Det är lätt förstå dig och att höra vad du säger.
En engelsktalande förstår budskapet klart och tydligt.
Språkriktigheten är säker. Du talar och skriver med målande detaljer och tydlig struktur. Enstaka verbfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen.
Ordförråd och idiomatik
Du använder svenska ord och uttryck för ofta.
Ordförrådet räcker för det du vill säga, men är något enformigt, med upprepningar.
Du använder ibland svengelska och icke idiomatiska uttryck.
Ordförrådet är ganska varierat.
Ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen.
Ordförrådet är varierat med synonymer.
Enstaka ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen.
Uttal och flyt
Det är svårt att förstå vad du säger när du uttalar ord fel.
En engelsktalande förstår i stora drag vad du säger.
Du har i stort sett ett korrekt uttal. Uttal och intonation underlättar förståelsen. Språket har gott flyt.
Uttal och intonation fungerar mycket väl. . Språket har mycket gott flyt.
Kommunikation och interaktion med andra
Du gör långa pauser och vid samtal sker det liten interaktion.
Du kan samtala med ett enkelt språk.
Du samtalar med gott flyt. Du anstränger dig för att få med de andra i samtalet.
Du interagerar på ett säkert sätt med andra vid samtal. Du samtalar med lätthet och tar stort ansvar på att hålla igång samtalet.
Lyssna
Du har svårt att uppfatta och förstå innehållet.


Du kan ibland återge enstaka ord av innehållet, men kan ännu inte följa en instruktion.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.

Du kan på ett enkelt sätt återberätta det viktigaste av innehållet och du försöker följa en instruktion.
Du förstår det mesta i
tydligt talat språk i lugnt
tempo.

Du kan dessutom berätta detaljer ur innehållet och du kan följa en instruktion med tillfredsställande resultat.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du kan återberätta en
text du förberett med egna ord och följa en
instruktion med gott
resultat.
Läsa

Du kan läsa enstaka ord och meningar, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.

Du kan återge enstaka ord av innehållet, men kan ännu inte följa en instruktion.
Du förstår det
viktigaste i enkla
texter.


Du kan på ett enkelt sätt återberätta det
viktigaste av innehållet och du försöker följa en
instruktion.
Du förstår det mesta i enkla texter.


Du kan dessutom berätta detaljer ur innehållet och du kan följa en instruktion med tillfredsställande resultat.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.

Du kan återberätta en text med egna ord och följa en instruktion med gott resultat.
Strategier
Du behöver träna på att göra omskrivningar när du inte kommer på ett ord du vill använda.

Du behöver träna på att hitta det viktigaste i det du läser eller lyssnar på engelska.
Du kan göra enkla förbättringar av din text eller under tiden som du talar.

Du kan förstå i stora drag när du läser eller lyssnar på engelska även om du inte förstår allt.
Du kan göra välgrundade förbättringar av din text eller under tiden som du talar.

Du förstår det mesta när du läser eller lyssnar på engelska även om du inte förstår precis allt.
Du gör ofta förbättringar av din text eller under tiden som du pratar.

Du förstår det mesta när du läser eller lyssnar på engelska och uppfattar både helhet och detaljer.
Kulturella företeelser
Du kan inte diskutera något typiskt för ett område i världen där engelska används.

Du har svårigheter att göra jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.
Du kan diskutera något typiskt för ett område i världen där engelska används.

Du kan göra enkla jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.
Du kan diskutera i detalj något typiskt för ett område i världen där engelska används.

Du kan göra välutvecklade jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.
Du kan diskutera i detalj och nyanserat något typiskt för ett område i världen där engelska används.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med något du själv har upplevt eller lärt dig om.This is a what!

This game is called, “This is a WHAT?!” The  purpose is for the students to practice intonati on and vocabulary. I also try to put in i...