fredag 19 januari 2018

så ska det låta

Så ska det låta- översätta engelska låtar!
Syfte:
Lektionen går ut på att översätta engelska låtar till svenska. Således lär sig eleverna uttryck ur sånger och tolkar dessutom texter.

Metod
Lektionen lämpar sig att genomföra parvis, men även i såväl mindre som större grupper (halvklass). För att göra det lite svårare kan införande av ”klurigheter” i språket uppmuntras (nyanser av ord).
·         Eleverna översätter låtarna.
·         Därefter läser de upp översättningarna för varandra.
·         Det andra laget/lagen avgör när de vill gissa vilken låt det är.
·         Det går att variera poängsättningen. Förslag: Första raden – 5 poäng, första versen – 2 poäng, två verser – 1 poäng.
·         Alternativ variant: översätt svenska låtar till engelska.
Förslag på låtar (om eleverna har svårt att komma på egna):
Metod
Lektionen lämpar sig att genomföra parvis, men även i såväl mindre som större grupper (halvklass). För att göra det lite svårare kan införande av ”klurigheter” i språket uppmuntras (nyanser av ord).
·         Eleverna översätter låtarna.
·         Därefter läser de upp översättningarna för varandra.
·         Det andra laget/lagen avgör när de vill gissa vilken låt det är.
·         Det går att variera poängsättningen. Förslag: Första raden – 5 poäng, första versen – 2 poäng, två verser – 1 poäng.
·         Alternativ variant: översätt svenska låtar till engelska.
Förslag på låtar (om eleverna har svårt att komma på egna):
http://media.lektionsbanken.se/2013/09/latar1.png
Lgr 11 Förmåga 
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Centralt innehåll 
Sånger och dikter.
Kunskapskrav 
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
http://media.lektionsbanken.se/2013/09/latar1.png
Lgr 11 Förmåga 
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Centralt innehåll 
Sånger och dikter.
Kunskapskrav 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

9b 16.25 USA Lärarhandledning

Monday Tuesday 16 Holiday Cleanskin read and write   17       1.     Power po...