söndag 23 december 2018

Pay It Forward w. 2-7


Hi, welcome back! I hope you've had a great winter break and that you now are eager to come back to school and learn new things!
Lgr 11:1,2
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”
“Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”

New theme: Pay it Forward
w.2
Holiday
Kindness Theme
An introduction
w.3
Group discussions:
Words
  • working with words: choose 10 words to translate
  • choose 5 synonyms
  • create 5 sentences
Movie: Pay It Forward(120min)
installera adblocker på datorn innan du öppnar länken.!
w.4
 Pay It Forward
Movie discuission card
eller lättare:
w.5
Write a movie report in Google classroom
kurskod:ruu7imb
Write a movie report

Läxkoll
w.6
Short film: 20 RAKs
Random acts of kindness – what is it? Google it, give examples
Class bank of examples on the whiteboard


Kindness quotes
videos
kindness/ good deeds speech cards

w.7
1. presentations of your homework in small groups
2. discussion cards
3. words to describe a person
4. Helping others
5.gå till etiketten träna mera och välj

Grammar drill: Grammar quiz

valentine: Worksheet
w. 8
Holiday
Holiday

Vad ska vi göra?
Vi kommer att öka vår förståelse och omtanke om andra människor. Vi ska arbeta kring vänskap och fundera på vad det innebär ”att ge”. Vad händer hos personen som ger och den som får?
Kommunikationens innehåll i engelskundervisningen (Lgr 11):
”… vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor”
”Åsikter, erfarenheter, känslor…”
Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):
·         Talad engelska och texter från olika medier (ex film)
·         Talad engelska med viss regional och social färgning (US)
·         Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film)
·         Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på ord och fraser)
·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar (träna på att skriva text)
Varför ska vi göra det?
Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på produktionen av skriftligt engelska. Du kommer att bli säkrare på att formulera dig i skrift engelska och göra förbättringar av din text. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett ämnesområde (vänskap). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig kring ämnesområdet. Du kommer att träna på att ta ställning i etiska frågor.
Hur ska vi göra det?
Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen. Du ska få lära dig ord och fraser i olika arbetsuppgifter.
Du ska få träna på skriftligt produktion när du tar ställning till olika situationer och du kan återberätta något som du har gjort/som har hänt.
Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?
Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett sammanhang i egna meningar. Tänk på när jag brukar säga: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan uttrycka dig i text och skriva ner dina egna tankar.How to give feed back

How to give feedback The checklist below will help you: Checklist  1. Do all sentences, people and places begin with a capital letter? ...