The shoe: writing task

The shoe Syfte Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text. Läraren ref...