måndag 13 november 2017

Linking words

LÄXA
ENGELSKA
_______________________________________


When=När

Because=Därför

Since=Sedan/ Eftersom

Even (if)=Även(om)

Before=Innan

Until= fram tills

And=och

But=men

After=efter

Or=eller

Finally/At last=slutligen

Tomorrow=Imorgon

Yesterday=Igår
The shoe: writing task

The shoe Syfte Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text. Läraren ref...