onsdag 30 oktober 2019

7b w. 45-51


Bildresultat för englands flaggan


Bildresultat för karta över englandBildresultat för uk karta

Tema: England
Mål: efter att ha arbetat med kapitlet ska eleven: ha ett utökat allmänt ordförråd. Ha utökad kännedom om England som en del av Storbritannien. Ha fått träning i att lyssna och anteckna fakta/skaffa sig information genom att lyssna och anteckna. Ha kännedom om några skillnader i stil mellan bloggspråk och mer vårdat vardagligt språk. Ha fått träning i att ta fram information ur broschyrtexter och faktablad.  
 45
Typically English (mindmap in class)
1.Tb p. 48; Pair and in class
2 Tb Quiz p 50-51  

Worksheet
 Preparation
1. Read the text
2. Check your understanding: matching and multiple choice
3. Grammar gap fill
 46
1. Tb Report from the pop idol camp, Read p 52-55
2. Check your reading 
3. grammar track 1&2
4. Wb 38-40 B, C:1-3
5. Glosor.eu/wb 39

Wb  p 41 H: 
Listening: A day in London
Genomgång A/an
1. Wb p. 109, a/an
 47
1. Tb p. 56 Listen: Very English indeed
2. Wb p.42-43  picture this: kopiera ordlista till 65lärarhandled)
3. The Beatles: 


 Bonfire Night
 Listen to the text
and Listen to Dumbeldore's bird
1. do check your reading 1&2
2. phrases 
3. grammar check 1&2
 48
Homework quiz: 
Glosor.eu: Bonfire Night
Reading comprehension / listening comprehension screening
 Test on the Theme: Focus on England
 49 50


 51
Hälsotemadag

History of England a video

tisdag 29 oktober 2019

8b week 45-51

week                                               Tuesday                                                      Thursday
 45
Health theme
1. Intro: 
2. Intro arbetsområde – Mål och tidsplan
3.Skriv 2 spalter under tiden du lyssnar:
Fyll i exempel: Exercise + Health
4. Ljudfil: Fit and healthy for life
5.Talk: Odd word out p. 38:1
6. Textförståelse: After reading p. 42:10
7.Words: What’s the word? P. 39:4
8. glosor.euconfessions-of-an-exercise-addict.

Uppstart: How exercise affect your brain (05:36)

 46
Prao

Prao
 47

Mindmap from the work we did before you went out to Prao

Text: Confessions of an Exercise Addict

Ljudfil:

glosor.euconfessions-of-an-exercise-addict.


1) After reading: Confessions of an Exercise Addicts p. 43:11
2) Words: The body parts p. 39:5
3) Listen: Good morning, Hampshire! p. 52:27
Text: Healthy Snacks
Ljudfil:
New words
1) After reading: Healthy Snacks p. 44:12
2) Words: Create a crossword p. 38:3
3) Write: An action plan p. 58:43
 48

1. Text - Meditation – Better than Pain Killers
2. Try it – YWA Classroom Meditation (6:50)
3. British Council worksheet:
Talk – A generation of couch potatoes
Lesson plan

4. Board game: Let's talk health

Meditation to start your day (7 min)

Write in Classroom: Blog post or Article about Exercise, Sleep, Nutricious Food, Stress regulation

How to write an informative text:
Ljudfil:
How to write a Blog post
Ljudfil:
 49

Write on..
Write on and finish your work
Klar?
Reading + quiz: Catching a cold
http://www.5minuteenglish.com/oct22.htm

Text: Skin

1) After reading: Skin p. 46:14
2) Words: Missing words p. 40:6
 50
Film    Betygssnack
Film    Betygssnack
 51

måndag 28 oktober 2019

Feng 9 w. 45-51

week                                   Tuesday                           Wednesday                        Friday
w. 45
Top Up ch
1: Sydney Zoo Listen to the text: Text
2.Vocab
Quizlet Sidney zoo
3. 1a, 1c, 1d, 1f

1. Rehears the vocabulary from yesterday 
3. Quizletlive
4. Elevspel plurals
5. Listen a minute: zoos (word feng9)
w. 46
Top Up ch 2
Big Ben
1. Text
2. Vocab: glosor.eu:Big Ben
3. 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2 h, 2i
1. Rehears the vocab: Quizlet: Big Ben
2. roadtogrammar: possessives
3.  If you're done:
Elevspel: bildelar

w. 47
Top Up ch 3
See you around
1. Text
2. Vocab
Quizlet: see you around
3. 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g

1.Rehears vocab 
Quizlet: see you around
2. Listening: Wb 3k
3.


w. 48
Top Up ch 4
Summer invasion
1. Text
2. Vocab
Quizlet: Summer Invasion
3. 4a, c, d, e,
4. Practise the irregular verbs p 168

1. Irregular verbs:
p. 168 Top Up
2.  4f-g
3. Elevspel: irregular verbs
4. Quizlet: Summer Invasionw. 49
Prep for test
Test Top Up ch 1-4

w. 50w. 51

Läsförståelse: 
Ten quirky habits in Sweden 

Läsförståelse: 
Ten quirky habits in Sweden 
https://breakingnewsenglish.com/1002/100201-road_safety.html?fbclid=IwAR2Ys9m4EZiqtyBwqFyWd4hnvpc-Y0UCOb48GIrP26dMGeCtWyrRPQ7jC8Y

feng 7 week 45-51

week                                 Monday                            Wednesday                      Thursday

 45
1.6 common things about England: listen and take notes
2. Small Step
3. Elevspel: a/an

 Make a presentation of yourself: write
Present yourself in groups
1. Small step 


 46
1. Small Step

1. Video
https://www.engvid.com/english-expressions-good-bad-habits/
2. and a Quiz
3. Small chat:
talk about good/bad habits in your group using the expressions you've learnt from the
video
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/free-time-speaking-cards/76064 


 47
1. Desert island activity: Give each student a piece of paper and tell them to draw an item—any item. Collect the drawings and pass them out again; no student should receive their own drawing.
2. Next, tell the students that they’ve been stranded on a desert island, and only half of the class can survive and continue to inhabit the island. The only thing each student will have on the island is the item depicted in the drawing given to them, and their goal is to convince the class that they should survive based on that item.
 1. https://glosor.eu/ovning/1000-words-7-8.8706414.html

Writing task:
Use the keywords from the presentations you made in week 45. Write a few lines about yourself.
 48
Small Step
Elevspel: pronomen

Guess the word (se blogger flik)
The Shoe: a writing task
( se flik i blogger)
 49
Small Step
Read and draw (se blogger)


 50
Christmas theme
Elevspel: julord
Christmas theme
Christmas theme
 51
Christmas theme
Hälsotema


Top Up ch 5
1. Listen to the text
2. 5 a-c, e
3. Practise the vocab

måndag 7 oktober 2019

Teen Life: bra att kunna inför testet

Bra att träna på inför testet: 
Övningar Workbook 
p. 11:B 
p. 12:E 
p. 16:B 
p. 20:B 

would – should  
p. 134-135 

Futurum  
p. 132-133 

Länkar 
Ordkunskap När kan man ett ord? Tänk synonymer/motsattsord/förklara det: med andra ord etc... 

My Choice 

Friendship Matters 


Grammar 
should/would 


Textförståelse 
Textbook My Choice p. 16-19 


På testet kommer delmomenten vara: 
· En kort hörövning – med innehållsfrågor och du ska får visa att du förstår det du hör. 
· Ordkunskap olika nivåer (se nedan) 
· Writing om Teen Life (du får tre ämnen att välja bland och skriver en kort text) 
· Läsförståelse om goals (kan du inte förbereda, kollar språknivå)The shoe: writing task

The shoe Syfte Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text. Läraren ref...