måndag 27 januari 2020

9b Värdegrund tema 4/ Mentorstid

v. 2 Fjärrundervisning: via Teams
1. Checklista
2. Online etikett
3. övrigt
mentorstid: avstämning av fjärrundervisning
v. 3 Fjärrundervisning
1. Läxor och prov
2. Kill och tjejgrupp: vilka är intresserade? (mentor mailar Jose)
3. Läget samt avstämning
Avstämning och info
v. 4 Fjärrundervisning
1. Läxor/prov
2. Läget
1. Hur får jag närvaro?
2. Uppgifter på classroom: hand in
3. Quizlet: 
https://quizlet.com/562905611/the-storming-of-the-capitol-flash-cards/

v. 51. Läxor/prov
2. Info om utglesning

halvklass/ matsal/ bussåkning/ korridor/ modernaspråk 

handhygien och avstånd

Dags för den årliga granskningen av Likabehandlingsplanen

Tema 4: Likabehandlingsplan och plan vid kränkande behandling
1. 


2. Normer 
v. 61. läxa/prov
2. Utglesning feedback från veckan som var
3. Covid: Lägesuppdatering
2. Normer 
a: filmklipp
b:papperskorgen
c: hela havet stormarv. 71. läxa/prov
2. skolenkät
3. Covid- uppdatering

3e könsroller: val av gymnasieutbildning
v. 8HolidayHoliday

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

feng 7 w. 8-16

   9  Top Up  Grammie  Step/ Reading Rocket  10    Top Up   Grammie ...