måndag 26 februari 2018

sagoingredienser


Sagoingredienser åk 7
Hur kunde människor lära sig sagorna utantill? Jo, knepet var att bygga upp dem enligt ett särskilt mönster och att använda ungefär samma ingredienser. Det gav stöd åt minnet. Här följer exempel på åtta sådana sagoingredienser som är vanliga i framför allt folksagor: 

Tid och plats okänd
Man får sällan veta exakt när eller var sagorna utspelar sig. Istället börjar de med orden ”Det var en gång …”, ”För länge, länge sedan …” eller ”I ett land långt, långt borta …”. 

Det goda mot det onda
Många sagor bygger på en kamp mellan ont och gott. Sagans personer är på ena eller andra sidan – de är antingen goda eller onda, vackra eller fula, smarta eller korkade. Skillnaderna är stora och tydliga. En god prins mot en ond jätte, tre snälla bockar mot ett elakt troll, en vacker flicka mot en ful häxa. 

Det stora äventyret med de stora prövningarna
Huvudpersonen är ofta en modig pojke eller flicka som ger sig iväg hemifrån. Han eller hon måste klara av svåra prövningar, som ett uppdrag eller ett test. 

Inga riktiga namn
Oftast har personerna namn som har med deras karaktärer och egenskaper att göra: Guldlock har lockigt guldfärgat hår, Rödluvan har en röd mössa och Stora stygga vargen är mycket riktigt både stor och stygg. 

Belöningar
Om huvudpersonen klarar sina prövningar väntar en rejäl belöning: giftermål med prinsessan, en skattkista med guld eller rent av halva kungariket. 

Övernaturligheter
Ofta får pojken eller flickan hjälp av nå­got övernaturligt väsen: en fe, ett djur som kan prata, ett troll eller någon annan som kan trollkonster och diverse magiska trick. Men det finns mystiska figurer också på 
den onda sidan: häxor och jättar är vanliga motståndare.

Magiska tal
Viktiga personer och händelser är nästan alltid tre eller sju till antalet. Guldlock träffar tre björnar, Snövit hamnar hos sju dvärgar och trollet under bron vill äta de tre bockarna. Huvudpersonen ska ofta utföra tre uppdrag.

Lyckliga slut
Slutet gott, allting gott. Sagorna slutar i princip alltid lyckligt. Pojken eller flickan kommer hem igen  eller får gifta sig och de onda är för alltid besegrade. Vanlig slutfras: ”… och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. 

English from the beginning w.11-18

 the plan 11  Reading Rockets + vocab practice  Step   Top Up or  Upptäck orden 12 ...