tisdag 16 mars 2021

English from the beginning w.11-18

 the plan

11

 Reading Rockets

+ vocab practice


 Step 


 Top Up or 

Upptäck orden

12

 Reading Rockets

+ vocab practice Step

hörförståelse:

https://elllo.org/english/Mixer051/T060-Animals.htm

svara på frågorna medan du lyssnar. 

 Top Up

Upptäck orden

13

 Reading Rockets

+ vocab practice

 Step

hörförståelse: 

https://elllo.org/english/Mixer051/T059-Clothes.htm

svara på frågorna medan du lyssnar.

 Top Up /Upptäck orden

14

 Holiday

 Holiday

 Holiday

15

 Reading Rockets

+ vocab practice

 Step

Hörförståelse: 

https://elllo.org/english/Mixer051/T061-Food.htm

svara på frågorna medan du lyssnar

 Top Up/ Upptäck orden

16

 Reading Rockets

+ vocab practice

 Step

https://elllo.org/english/Mixer051/T058-Cook.htm

svara på frågorna medan du lyssnar

  Top UpUpptäck orden

17

 Reading Rockets

+ vocab practice

 Step

hörförståelse: 

https://elllo.org/english/Mixer051/T057-FirstThing.htm

svara på frågorna medan du lyssnar

  Top UpUpptäck orden

18

 Reading Rockets

+ vocab practice

 Step

hörförståelse:

https://elllo.org/english/Mixer051/T054-Color.htm

svara på frågorna medan du lyssnar

  Top UpUpptäck orden

 


tisdag 16 februari 2021

feng 7 w. 8-16

 

 9

 Top Up

 Grammie

 Step/ Reading Rocket

 10

  Top Up

 Grammie

 Step/ Reading Rocket

 11

  Top Up

 Grammie

 Step/ Reading Rocket

 12

  Top Up

 Grammie

 Step/ Reading Rocket

 13

  Top Up

 Grammie

 Step/ Reading Rocket

 14

 Holiday

 Holiday

Holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

fredag 28 februari 2020

7b, Animal Theme w. 15-20


Animal theme: English 7Thursday
FridayLångfredag
15
Warm-up
Listen: ELLLO 
The most famous animals in South Africa (2min30)

What is your favorite animal? (1 min)


What's your favorite animal at the zoo? (1 min)

Genomgång:
Build up a large vocabulary!

New words:
ill-bred (rude)
mice (mouse)
rather (pretty)
fellas (dudes)
bark
purr
scratch
justice
clever (smart)
reply (answer)Warm-up
Listen: ELLLO
What is the most dangerous animal in your country? (1 min)

Exotic animals in Australia (1 min)


Genomgång: What is an idiom?


1. Animal idioms: monkey (3 min)

2. Text: Animal Magic Tb p. 36-38


3. Workbook: (Answer in Classroom)
p. 25:A (Check your reading)
p. 26:B (Vocabulary)
p. 27:C (synonyms)
New words:
four times bigger
for real
crowd
spectators
dirty (filthy)
handle
less
in shape
wave
ride
sewers
round up
to pen
saddle
supper (dinner)
agree
rescue
cage
16
Homework Check: Animal Theme I&II
1. Listen ELLLO
Mike from Canada
Aussie Animals

2. Animal idioms: pig
New words:
hills
ran off
another guy
hit
town
equipped with
rival
broken
fancy
hoe-down
burst in
a grin
showdown
drew
corner
stinking of
proceeded to
scratch
as soon as I am able
no doubt
revival
5. Rocky Raccoon – animated songBoard game(worksheet) – par mot par: Guess the animal
(hur kollar man upp ord?)


Animal idioms: bird
New words:
cheetah
ostrich
run-ran-run
slow down
tail
disagree
independent
probably (maybe)
caught (catch)
a cub
domesticate
hunting
tongue
weigh
nuisance
disease
lethal (deadly, mortal)
poison (venom)

Text:
Creatures great and small Tb p. 40-43

Workbook:
Wb p. 32:A+B (Check your reading)
p. 33:C+D
p. 27:C (synonyms)
17
Writing prompts about pets
Done??
Prep for test

Rehears the vocab: 
Animal Theme 1-4 

Homework check: Rocky Raccoon
Text:
Those Crazy Animals Tb p. 34-35

Workbook:
Make your own cartoon
Wb p. 23 (printa)

p. 29:E 1(Your attitude to animals)
18
Prep for test Prep for test
19
Test: 
 Animal test
 

20


Roald Dahl The boy who talked with animals
glosor.eu Roald Dahl part 1


Movie Red Dog Homework check

pass 

Vad ska vi göra?
Vi ska arbeta med ett tema om djur.
Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):
·       Talad engelska och texter från olika medier (ex film, instruktionsfilmer och ljudfiler)
·       Talad engelska med viss regional och social färgning (UK, US, Australia, Canada, South Africa etc)
·       Olika former av samtal och dialoger (speech cards, board game)
·       Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film, text)
·       Sånger (Rocky Raccoon)
·       Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte (träna på att lyssna efter info)
·       Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på idiom)
·       Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar
Varför ska vi göra det?
Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på förståelsen av talad och skriven engelska. Du kommer att bli säkrare på att uppfatta talad engelska och ta emot information. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett välbekant ämnesområde (djur). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig muntligt kring ämnesområdet.
Hur ska vi göra det?
Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen.
Du ska få lära dig ord, idiom om djur och fasta fraser genom att se på kortfilmer och lyssna till hörövningar.
Du ska få träna på muntlig produktion i smågrupper när du beskriver djur (pratkort, board game).
Du ska få träna på att läsa en text om djur.

Vad ska bedömas och hur ska det bedömas ?
Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett sammanhang i egna meningar. Tänk på när jag brukar säga: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan tillgodogöra dig innehållet i en skriven text om djur. Du ska visa att du kan beskriva ett djur muntligt under lektionstid och skriftligt i ett test.
Träna lite extra på:
·       ord från kapitlet The Human Touch (kommer i bloggen och på Vklass)

fredag 31 januari 2020

Prep for test on Australia words

Hitta synonymen

 Glosor.eu
användarnamn: bellafonte
lösenord: 1234
 Realia/ facts

Aboriginernas historia
The stolen generation:
The flag of Australia 
The Aboriginals´flag
10 Amazing facts about Australia + worksheet
Waltzing Matilda
Botany Bay and the colonial time: why, when and who came and what were the effects
Geografi and climate
Where do most Aussies live? And why?

Facts about Australia: such as population, National Day, typical things. 
 Häfte + Läromedel
workbook p. 78 
Tb Oz, 82-84 
Länkar:  
Aussie flag

Seterra: Oceanien territorier och stater
 

English from the beginning w.11-18

 the plan 11  Reading Rockets + vocab practice  Step   Top Up or  Upptäck orden 12 ...