fredag 8 november 2019

The shoe: writing task

The shoe

Syfte

Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text.

Läraren reflekterar

En bild kan sätta fart på fantasin. Det är roligt att skena iväg med tanken. Dessutom får eleverna stöd av bilden i samtalet. Det går alltid att vända tillbaka till bilden och plocka upp detaljer och nya infallsvinklar.

Metod

Look at the picture and discuss these questions in pairs:
 •   Who is the owner of shoe?
 •   How did it get there?
 •   What happened just before it ended up on the road?
 •   How long has it been there?
 •   Is anyone missing it?
 •   What could be the reason it ended up there?
 •   What is the worst thing that may have happened?
 •   What is the best thing that may have happened?
Write a short novel. The action will take part in three snapshots with given times and places:
 •   Part 1: In the morning, in a car
 •   Part 2: After lunch, at the ocean
 •   Part 3: In the evening, in the forest
The short story should either start or end with…There is a shoe on the road.
Texts/films about shoes to use:

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Prep for test on Australia

 words   Glosor.eu: Australia True or False Glosor.eu: Welcome to OZ https://glosor.eu/ovning/glosor-australien.8787354.ht...