onsdag 30 oktober 2019

7b w. 45-51


Bildresultat för englands flaggan


Bildresultat för karta över englandBildresultat för uk karta

Tema: England
Mål: efter att ha arbetat med kapitlet ska eleven: ha ett utökat allmänt ordförråd. Ha utökad kännedom om England som en del av Storbritannien. Ha fått träning i att lyssna och anteckna fakta/skaffa sig information genom att lyssna och anteckna. Ha kännedom om några skillnader i stil mellan bloggspråk och mer vårdat vardagligt språk. Ha fått träning i att ta fram information ur broschyrtexter och faktablad.  
 45
Typically English (mindmap in class)
1.Tb p. 48; Pair and in class
2 Tb Quiz p 50-51  

Worksheet
 Preparation
1. Read the text
2. Check your understanding: matching and multiple choice
3. Grammar gap fill
 46
1. Tb Report from the pop idol camp, Read p 52-55
2. Check your reading 
3. grammar track 1&2
4. Wb 38-40 B, C:1-3
5. Glosor.eu/wb 39

Wb  p 41 H: 
Listening: A day in London
Genomgång A/an
1. Wb p. 109, a/an
 47
1. Tb p. 56 Listen: Very English indeed
2. Wb p.42-43  picture this: kopiera ordlista till 65lärarhandled)
3. The Beatles: 


 Bonfire Night
 Listen to the text
and Listen to Dumbeldore's bird
1. do check your reading 1&2
2. phrases 
3. grammar check 1&2
 48
Homework quiz: 
Glosor.eu: Bonfire Night
Reading comprehension / listening comprehension screening
 Test on the Theme: Focus on England
 49 50


 51
Hälsotemadag

History of England a video

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

The shoe: writing task

The shoe Syfte Att eleverna tränar på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text. Läraren ref...