måndag 10 september 2018

Teen Life: bra att kunna inför testet

Bra att träna på inför testet: 
Övningar Workbook 
p. 11:B 
p. 12:E 
p. 16:B 
p. 20:B 

would – should  
p. 134-135 

Futurum  
p. 132-133 

Länkar 
Ordkunskap 
My Choice 

Friendship Matters 


Grammar 
should/would 


Textförståelse 
Textbook My Choice p. 16-19 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

feng 9 forrest

Formulärets överkant 1.     What does one of the boys throwing rocks ask Forrest? a)  If he’s young b)  If he’s smart c)  If he...