måndag 27 augusti 2018

Mt


7b

Projekt Läsutmaning: v 6-14
Syfte att främja läsförståelsen och inspirera vana och mindre vana läsare till att läsa mer.
Mål. att samtliga 27 elever läser 27000 sidor på 8 veckor. Att individuellt läsa 10000 sidor var, 3 skönlitterära böcker (minimum på 400 sidor för att uppdraget ska lyckas).
Belöning: se film tillsammans på mentorstiden med egen fika
Avstämning sker i form av läskvitto samt läxa


”Stanovich menar att den största skillnaden i läsmängd sker
under fritiden. Den som tycker om att läsa tillbringar stor del av
fritiden med att läsa medan den som inte tycker om att läsa gör
allt för att undvika läsning. Speciellt efter första sommarlovet,
när många barn ännu inte befäst sin läsning, kan skillnaderna
öka markant. På så sätt blir den rikare allt rikare, medan den
fattigare blir allt fattigare, beroende på i hur hög grad barnet
exponeras för skriftspråket. Det är således viktigt att samarbetet
mellan skola och föräldrar fungerar, både i och utanför skolan.”
 (Westlund Barbro, Att undervisa i läsförståelse-lässtrategier
och studieteknik, sid. 166).

 Klassens mål är som sagt att komma upp i 25.000 sidor tillsammans. Sedan finns det även ett individuellt mål som alla ska nå. Var och en ska läsa minst tre skönlitterära böcker. Var och en ska också ha läst minst 400 sidor under den här perioden. Har eleverna nått klassens mål samtidigt som några inte har nått upp till det individuella målet så blir det ingen belöning.

Alla elever måste alltså bidra för att de ska klara utmaningen. Och så många som möjligt måste även försöka läsa långt mer än 400 sidor. För de som vill satsa på att läsa riktigt många sidor finns 1000-sidorsklubben. När en elev kan visa upp ett läskvitto med minst 1000 lästa sidor får hen ett läsdiplom. Har jag haft många lässtarka elever har jag även haft mindre belöningar för 2000 sidor, 3000 sidor osv., till exempel roliga sudd och pennor. De elever som behöver hjälpmedel, t.ex. Legimus, har fått lyssna på sina böcker – förutsatt att de har texten framför sig och hänger med samtidigt som de lyssnar.
För att få in lite reflektion under läsningen har jag haft läxor ibland. Det har bestått i att eleven väljer ett citat från sin bok samt motiverar varför hen valde just det citatet (här har vi diskuterat olika kopplingar de kan göra). Sedan har eleverna fått redovisa sina citat i smågrupper på läxdagen. Jag går runt och lyssnar och väljer ut ett par goda exempel som vi diskuterar i helklass. Vad gjorde det till ett bra citat? Vilka kopplingar kan göras? Tankar?
Jag har också märkt att det har varit bra att ta med föräldrarna i läsutmaningen. Dels genom att informera om att vi har utmaningen, men också genom att jag har skickat hem boktips, bett dem peppa hemma och hjälpa till med att hitta mysiga läsrutiner för barnet (innan sängdags, tillsammans med en vuxen i soffan etc.). Att få med föräldrarna på tåget tror jag är en framgångsfaktor!


Sist men inte minst måste ju klassens läsresultat sammanställas! Har klassen nått målet är det dags att börja planera belöningen. Senast valde eleverna att få titta på film och ta med eget fika – en belöning som många såg fram emot! 🙂

  • Läsutmaning: Eleverna får i uppdrag att läsa ett visst antal sidor eller böcker under sommarlovet. Om klassen lyckas med uppdraget väntar en överraskning i skolan efter sommarlovet. Eleverna och föräldrar fyller i ett protokoll som ska tas med till skolan efter sommaren.
  • Tipsa om biblioteken: Ibland har biblioteken läsutmaningar för barn under sommaren. Kolla vad som gäller i just din kommun.
  • Bokmärke: Skicka med eleverna ett bokmärke som sommarpresent. Fina mallar finns på sparklebox.
  • Lärandeleks läsutmaningar: Lärandelek har sammanställt flera tips.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bra att kunna inför provet Save your energy

Till kaptiteltestet E-D level: Du ska kunna: 1.      orden som vi jobbat med I kapitlet (svensk översättning, matcha ord) se lä...