torsdag 22 mars 2018

Pay it ForwardLärarplanering
English 7B

Pay It Forward


Lgr 11:1,2
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”
“Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”
Tidsplan 

Project intro
How to Change the World With Kindness

Lady Gaga on kindness

Birthday kindness

Pay it forward pizza

Being kind affects your mood
Small Group Discussion

Alphalary for Kindness

Välj ut 10 ord att översätta till svenska
Välj ut 5 ord att hitta en synonym till (annat ord på engelska)
Välj ut 5 ord att beskriva i en mening

Film: Pay it Forward (120 min)

Länk till frånvarande elever:


Film: Pay it Forward
Movie discussion cards:

Filmhandledning på sve
Movie vocabulary (Läxa)

eller lättare:

Write a movie report in via Classroom
Matris
Elevexempel
Mikaela vaktar NP Eng
Write a movie report


Write a movie report
Klar?
Personality adjectives A-Z
Words to describe a person


Short film: 20 RAKs
Random acts of kindness – what is it? Google it, give examples
Class bank of examples on the whiteboard
Läxkoll - ord
RAK-läxa

Kindness quotes:
The importance of being kind – worksheet:
Film:
Good deeds speech cards
RAK presentation in small groups
Kindness lesson (kortfilm och arbetsuppgifter)
http://www.youtube.com/watch?v=N_OZUaQondo&li
st=FLYvTGljpRx7DFga8C19WhTg&index=10&feature=plpp_
videoVad ska vi göra?
Vi kommer att öka vår förståelse och omtanke om andra människor. Vi ska arbeta kring vänskap och fundera på vad det innebär ”att ge”. Vad händer hos personen som ger och den som får?
Kommunikationens innehåll i engelskundervisningen (Lgr 11):
”… vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor”
”Åsikter, erfarenheter, känslor…”
Du kommer att få träna på (från det centrala innehållet):
·         Talad engelska och texter från olika medier (ex film)
·         Talad engelska med viss regional och social färgning (US)
·         Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form (film)
·         Språkliga företeelser som fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter (träna på ord och fraser)
·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar (träna på att skriva text)
Varför ska vi göra det?
Fokus i detta arbetsområde kommer framför allt att ligga på produktionen av skriftligt engelska. Du kommer att bli säkrare på att formulera dig i skrift engelska och göra förbättringar av din text. Du kommer också att träna på att prata engelska kring ett ämnesområde (vänskap). Du kommer att känna dig säkrare när du kan fler ord och kan uttrycka dig kring ämnesområdet. Du kommer att träna på att ta ställning i etiska frågor.
Hur ska vi göra det?
Du ska få se och lyssna på en film med engelsk text. Vi kommer att jobba med ord och uttryck från filmen. Du ska få lära dig ord och fraser i olika arbetsuppgifter.
Du ska få träna på skriftligt produktion när du tar ställning till olika situationer och du kan återberätta något som du har gjort/som har hänt.
Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?
Du ska visa att du lärt dig ord och fraser från arbetsområdet och att du kan använda dem i ett sammanhang i egna meningar. Tänk på när jag brukar säga: ”när kan man ett ord?”. Du kommer att få visa att du kan uttrycka dig i text och skriva ner dina egna tankar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Reading comprehension

intermediate level https://www.bitgab.com/exercise/the-sinking-of-the-titanic