måndag 8 januari 2018

7B Spring 2018 week 2-26

Hello and Welcome back to a new term: Spring term 2018!! wow!

I hope you've had a great holiday with a lot of joy, laughter, sharing and porridge... hihi
A new term, new possibilities and new knowledge to conquer. Exiting times!!! Before the holidays we started working with USA, let us continue... 

Week 2
Focus on the US, p. 92

Mål : efter att ha arbetat med kapitlet ska eleven ha: 

 • utökat sitt ordförråd
 • ha utökad kännedom om USA
 • Kunna säga och diskutera om man håller med eller ej om påståenden om USA och Sverige.
 • ha tränat sig i att lyssna


 1. Listen to the text
 2. Do the check your reading
 3. Phrases
 4. Grammar track 1 & 2, 
 5. work in pairs of  2-3 and take turns in telling each other about one or more place(s) in the US where you would like to go, you may use the textbook p. 94-95 when you talk. Take at least 5-10 minutes to talk.
Thursday:


 1. Take a Quiz
 2. Read the text, 96-98
 3. Look at p. 99, discuss in pairs
 4. Listen to A walk Among the Stars p.99

Week 3

 • American words vs English
 • Keep working with the chapter
 • An American in Sweden p100-103
 • After reading
 • Words to the chapter
 • Workbook p 79- B, C, D, F
 • E together in class

Thursday
Genomgång: is/are, Was/ were

 • Workbook p 81, exercise E
 • Face to Face with Bears in Yellowstone p.104-107, read together in class
 • Do the after reading, discuss it together in class and then be ready to tell the rest of the class,
 • Go tto http://webbapp.liber.se/focus-on-english-7/#/7-focus-on-us and do the check your reading, phrases and grammar tracks
 • Workbook p 82- A, B, D
 • Practise the words to the chapter
Week 4

Tuesday: 


 • Test on the chapter
Thursday: 
 • My silver lining
 • What makes us sick... 

week 5
The thief
 • Read the text together: 108-109
 • Working with the text
 • Workbook p 85- A, E when doing E check your workbook p 105 
 • Listening: B and C together 
 • is/are was/were

week 6

Snow white

Make sure that you are done with the chapter The Thief.
When you're done with the chapter press the link below.
week 9. 
What needs to be in a fairy tale? 
Discuss the movie Snow white and spot the ingredients. Write a few lines about every one of those  eight ingredients. 

1. Time and unknown places,2. the good vs the bad, 3. the great adventures with obstacles to overcome, 4. no real names, 5. rewards, 6. the supernatural, 7. magical numbers, 8. and the happy ending...
Sagoingredienser åk 7
Hur kunde människor lära sig sagorna utantill? Jo, knepet var att bygga upp dem enligt ett särskilt mönster och att använda ungefär samma ingredienser. Det gav stöd åt minnet. Här följer exempel på åtta sådana sagoingredienser som är vanliga i framför allt folksagor: 

Tid och plats okänd
Man får sällan veta exakt när eller var sagorna utspelar sig. Istället börjar de med orden ”Det var en gång …”, ”För länge, länge sedan …” eller ”I ett land långt, långt borta …”. 

Det goda mot det onda
Många sagor bygger på en kamp mellan ont och gott. Sagans personer är på ena eller andra sidan – de är antingen goda eller onda, vackra eller fula, smarta eller korkade. Skillnaderna är stora och tydliga. En god prins mot en ond jätte, tre snälla bockar mot ett elakt troll, en vacker flicka mot en ful häxa. 

Det stora äventyret med de stora prövningarna
Huvudpersonen är ofta en modig pojke eller flicka som ger sig iväg hemifrån. Han eller hon måste klara av svåra prövningar, som ett uppdrag eller ett test. 

Inga riktiga namn
Oftast har personerna namn som har med deras karaktärer och egenskaper att göra: Guldlock har lockigt guldfärgat hår, Rödluvan har en röd mössa och Stora stygga vargen är mycket riktigt både stor och stygg. 

Belöningar
Om huvudpersonen klarar sina prövningar väntar en rejäl belöning: giftermål med prinsessan, en skattkista med guld eller rent av halva kungariket. 

Övernaturligheter
Ofta får pojken eller flickan hjälp av nå­got övernaturligt väsen: en fe, ett djur som kan prata, ett troll eller någon annan som kan trollkonster och diverse magiska trick. Men det finns mystiska figurer också på 
den onda sidan: häxor och jättar är vanliga motståndare.

Magiska tal
Viktiga personer och händelser är nästan alltid tre eller sju till antalet. Guldlock träffar tre björnar, Snövit hamnar hos sju dvärgar och trollet under bron vill äta de tre bockarna. Huvudpersonen ska ofta utföra tre uppdrag.

Lyckliga slut

Slutet gott, allting gott. Sagorna slutar i princip alltid lyckligt. Pojken eller flickan kommer hem igen  eller får gifta sig och de onda är för alltid besegrade. Vanlig slutfras: ”… och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Är du klar? Öva på glosläxan till torsdag:
https://glosor.eu/ovning/fairy-tale-vocabulary.4487288.html

Thursday:


 1. Interiogate today's homework.
 2. Have the words and the eight fairy ingredients in mind while composing your own fairy tale ( in pairs)... Use the dice when you and a classmate do this. So the task is sit in pairs of two and make one fairy tale together by using the dice, words from today's homework, and the eight fairy tale ingredients. Write down the fairy tale on a pice of paper. Enjoy! 
week 10

What do these words have in common: slow, nice, tiny, light, tall... 

Continue working with that fairy tale of yours. And for those of you who are done you may join up with a friend. Give your friend the first half of your fairy tale and ask him/her to finish it. Have in mind the ingredients and the words. https://www.google.se/imgres?imgurl=http://slideplayer.se/2537995/8/images/4/Adjektiv%2Btalar%2Bom%2Bhur%2Bn%25C3%25A5gon%2B%2528n%25C3%25A5got%2529%2B%25C3%25A4r%2Beller%2Bhur%2Bn%25C3%25A5gon%2B%2528n%25C3%25A5got%2529%2Bser%2But.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.se/slide/2537995/&h=720&w=960&tbnid=4138x0vUd28iIM:&tbnh=150&tbnw=200&usg=__iPckSHOTD2UceNVDEtNFSH5mW9Y%3D&vet=10ahUKEwjMydDUhtbZAhXCUlAKHaZDDVkQ_B0I2gEwDA..i&docid=2NfeUcELcIW2CM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjMydDUhtbZAhXCUlAKHaZDDVkQ_B0I2gEwDA#h=720&imgdii=4138x0vUd28iIM:&tbnh=150&tbnw=200&vet=10ahUKEwjMydDUhtbZAhXCUlAKHaZDDVkQ_B0I2gEwDA..i&w=960

week 11

tuesday:

Charecters of Astrid Lindgren!
Story writing, make sure to be done with your fairy tale by thursday.

Thursday:
Adjectives
Work with adjectives in your workbook, p. 116-119

week 12

Jack and the Beanstalk
Working with verbs
https://www.elevspel.se/amnen/engelska/5502-oregelbundna-engelska-verb.html
https://www.elevspel.se/amnen/engelska/4478-oregelbundna-verb-1-preteritum.html

Verbs in your workbook: p 120-

Week 13
A test on the theme Fairy tales

Week 15-20
During these following weeks we will be focusing on talking and writing English. For more detailed information about why, when and what visit :A Timeline for Pay it Forward

Theme: Pay it forward:
Tuesday: w.15
The Importance of Being Kind:
Watch these videos
https://www.youtube.com/watch?v=AFTBBKIX760
https://www.facebook.com/soulpancake/videos/10155393467066117/
https://www.facebook.com/soulpancake/videos/10155393467066117/
https://www.facebook.com/aplusapp/videos/1731653296905599/
https://www.youtube.com/watch?v=ju3ygNPFH98&feature=youtu.be


Thursday:
https://www.facebook.com/soulpancake/videos/1991294460911402/
Small Group Discussion
Week 16
Movie time: Pay It Forward

Week 17
Thursday: Write a movie report in Google  Classroom 
Press the following link to see what should be included: 
Matris
Elevexempel

Start writing your own movie report in: Google Classrom och ange kurskoden: f2s6rik
  
Week 18
Pay it Forward: Movie report


Week 19
Pay it Forward: Movie report
Finished?
Personality adjectives A-Z
Words to describe a personWeek 20

 • An intro to the new and upcoming theme: Save your energy

https://drive.google.com/file/d/1hM8smRbrIprciiXWlVkRxufv7XM51rEQ/view?usp=sharing

 • Focus on English Save Your Energy Tb p 110
 • Five Small Steps for a Cleaner World Tb p. 112-113

https://webbapp.liber.se/focus-on-english-7/#/8-save-energy/five-small-steps-for-a-cleaner-world/listen 


week 21
Tuesday


Thursday

https://www.facebook.com/PrinceEa/videos/10156763230629769/UzpfSTczOTA0MDA3OToxMDE2MDM5MDEwNDIyNTA4MA/
Week 22
Tuesday
Thursday
Thursday 
Prep inför Test

E-D level:
Du ska kunna:
1. orden som vi jobbat med I kapitlet (svensk översättning, matcha ord)
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2. förklara vad Earth Hour är på engelska (när, varför och hur det firas?) https://www.timeanddate.com/holidays/world/earth-hour https://www.wwf.org.uk/earthhour/what-is-earth-hour

3. How can you reduce your ecological footprint? Berätta hur du tänker att man själv kan minska sin miljöpåverkan och spara energi https://drive.google.com/file/d/1z_mRM-oXAQradkLJzt8LEKOKS4ikAblH/view?usp=sharing
4. visa att du kan förstå en text om alternativ energi och svara på frågor

ORDKUNSKAP (länkar finns i blogg och via Vklass)
Five Smalls Steps for a Cleaner world (Tb p. 112-113)
1) Words (easy) https://glosor.eu/ovning/five-steps-for-a-cleaner-world-easy.8033306.html
2) English/English wordlist https://glosor.eu/ovning/english-english-wordlist.8033364.html
Moving Mindmills (Tb p. 114-115)
3) Words (easy) https://glosor.eu/ovning/moving-windmills-easy.8033419.html
Traffic Jam (Tb p. 116-118)
4) Words (easy) https://glosor.eu/ovning/traffic-jam-easy.8036968.html


A-C level:
Du ska kunna:
1. orden som vi jobbat med I kapitlet svensk översättning, synonymer, förklara vad de innebär
se länkar till ordlistor nedan och sidhänvisningar i textboken

2. förklara vad Earth Hour är (när, varför och hur det firas?) https://www.timeanddate.com/holidays/world/earth-hour
https://www.wwf.org.uk/earthhour/what-is-earth-hour

3. How can you reduce your ecological footprint? Berätta på engelska hur fem små steg kan göra en stor skillnad och spara energi
Tb p. 112-113 + Wb p. 87: A – Give 5 examples how to save energy https://drive.google.com/file/d/1z_mRM-oXAQradkLJzt8LEKOKS4ikAblH/view?usp=sharing

4. visa att du kan omsätta dina inlärda kunskaper i ett nytt sammanhang genom att läsa en oförberedd text alternativ energi och svara på frågorupcoming topics:
Save your energy
Teen life
Pay it forward


irregular verbs
s: genitiv, plural och 3dje person 
was/were ,has/have, is/are 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Reading comprehension

intermediate level https://www.bitgab.com/exercise/the-sinking-of-the-titanic