söndag 12 november 2017

Tips inför NP årskurs 9

Här finner du tips inför Nationella provet  


Glosor.eu: expressing opinion, eller fraser inför nationella provet uttryck bra att kunna inför NP såväl som i argumentation/debatt generellt. 


NATIONELLA PROV ENG 9
HÖSTTERMINENS PROV De nationella proven i engelska är ett så kallat proficiency test, vilket innebär att det syftar till att pröva och ge en bild av elevernas allmänna språkfärdighet i engelska, oavsett var, när och hur denna färdighet har uppnåtts. Följaktligen bygger provet inte på innehållet i några speciella undervisningsmaterial eller på något arbetssätt. Delprov A (tala/samtala) 1/12 - Tema: Qualities & Expectations Detta prov kräver att eleverna både kan tala engelska och förstå vad andra säger. Provet är utformat som ett samtal mellan elever. Läraren bedömer elevernas muntliga förmåga i relation till kursplanens kunskapskrav. Fokus för bedömningen är att eleverna deltar aktivt i samtalet, interagerar med varandra och försöker uttrycka sig så sammanhänga som möjligt på engelska. De har eget ansvar för att visa så mycket som möjligt av sin muntliga förmåga. Andra språk än engelska accepteras inte under samtalet. Undvik att säga svenska ord. 

NP- A Groups (Speaking) 1) Warm-up 2) Part One: gula kort – eleverna avslutar påbörjade påståenden med egna åsikter och diskuterar med varandra utifrån instruktionerna på korten. 3) Part Two: gröna kort - eleverna förklarar sina åsikter utifrån några givna påståenden och diskuterar dessa med varandra. Var beredd på att jag kallar dig och din grupp vilken tid som helst fredag 1/12.

Grupper:
Står på tavlan i hemklassrummet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

9b w. 2-8

 w. 2   My 2018 in 5 pictures  Work on your presentations  w. 3  Present your work in your ...