fredag 17 augusti 2018

Eng 9B


Hi and welcome back! 

This week we shall immerse in your upcoming selection for high school/ secondary school. I hope this will be meaningful for all of you. 

(Plan: mailen Bun)Tisdag
Torsdag
34 
Back to school
Motivation
Planering

1) Starter: Tb p. 14:1-2 
My Choice Tb p. 16-19 
2) Läs en text var – berätta kort 
3) Frågor Tb p. 19 
4) Lyssna på alla texterna 

5)  Wb. p.10:A 1, 2 (stencil) 
Klar? Skriv ett personligt svar till en eller flera av eleverna. 
Läxa: ord p. 16-19 
https://glosor.eu/ovning/my-choice.8299760.html

35 
1) Talking in small groups 
Wb p. 13: F:1, 2 

2) Voc 
Wb. p. 11:B 
p. 12:D, E 

Träna på läxan: ord p. 16-19 
https://glosor.eu/ovning/my-choice.8299760.html

1) Listen  
Wb p. 14:H 
2) Write 
Wb p. 14:G  

3) Läxkoll
36 
Trivseldag 
1) Listen Wb p. 17:D  
Teens & Careers Tb p. 20-21 

2) Tolka tabellerna och svara på frågorna Tb p. 20-21 
3) Check your reading Wb p. 15:A 

wall reading37 
1) Friendship Matters Tb p. 22-25 

2) Gör självtestet (s 22-25 Tb)– jämför svar med grupp  
3) Check your reading Wb p. 19:A   

KlarSkrivuppgift – After taking the test Tb p. 25 
Läxa till torsdagord från text 
1) Voc Wb p. 20:B C

3) Wb p. 21:C, E 

4) Crossword Wb p. 22:F (stencil)

38 
1) Genomgång: 
Wb: would – should p. 134-135 
https://learningenglish.voanews.com/a/everyday-grammar-could-have-would-have/3639274.html 
2) Listen Wb p. 24:H 
3)Small group talk: Wb p. 25:I 1, 2 
4) Class talk – prevent bullying Wb p 25:3
  

Futurum  genomgång 
Wb p. 132-133 

Worksheet 

Prep for test Teen life inför test
39 
Prep for test 
Prep for test 
40 
Test 
Hur sätter lärare betyg? 

Going somewhere Tb p. 26 
Audiobook – ch. 1 
Questions 
Movie Trailer: 

41 
Film: The Perks of Being a Wallflower 
Film: The Perks of Being a Wallflower 
42 
Movie work 
Discussion + Worksheet  
43 
Movie report 
44 
HÖSTLOV 
HÖSTLOV 
The song of the years 2002-2018 https://docs.google.com/document/d/1n97dhFENjZFKCoXYIZlcjEV_0kJYI1nD9DNPTFO-r1M/edit
Focus on English
Read the text on p. 8-9.
Do the listening exercise. 
Learn the words. 

There are plenty of idioms in English. Could you think of a few? 


                                                        //Mikaela
Monday & Friday:
Keep working with idioms.
Visit Engvid.com, search for idioms. Look at one or more video(s) on the topic, take the following quiz. Learn them by heart and be ready to explain them to your class. 

When using idioms your language will sound a lot more natural, and best of all it will not cost more than an arm and a leg... So if you got one to spare: Break a leg!


Teen life
My choice page 16-19 
Read about the pupils choices in pairs. 
Do the after reading
Practice the words 

Read page 14-15 and answer the questions

Workbook: p.10-14
Exercises A,B,C,D and F:1, G

                                             / Mikaela

H: Listen to Other students' opinions
Discuss in class 

How do you know what programme to choose? 
Visit page 14, discuss the questions with your group. 
Correct the answers together

Friday:

Matching pictures... (practise speaking in groups)

For some time ahead we'll be working with a Theme: Friendship, parallel with some communications exercises to help improve your skills so you'll feel well prepared when taking the national test. 

For the two remaining groups: You will have approximately 20-25 minutes to sit in your groups preparing for the upcoming test on friday... 
 1. Go to http://webbapp.liber.se/focus-on-english-9/#/2-teen-life , Friendship Matters listen to the text and do the Quiz. Please make sure to wear headphones while listening to the Quiz. 
 2. Textbook page 22-25 and workbook: p. 19-, A, B and E
 3. Words to the chapter: glosor.eu 
 4. Go to http://webbapp.liber.se/focus-on-english-9/#/2-teen-life, and do the grammar track to my choice and teens and careers (ing-form and prepositions)
 5. Articles:and Ted Talks
Friday: National Test


 1. Make sure that you have finished Rain Man
 2. Keep working with the chapter


Work individually : 

 •  Do a summary of one article and a following wordlist. You will be reading, listening, talking and understandig perhaps even discovering a thing or two about  one thing many of us wouldn't want to live without: Friendship. 
 • Ted Talks.

Articles:  https://www.psychologytoday.com/articles/200611/friendship-the-laws-attraction


https://www.psychologytoday.com/blog/happiness-in-world/201312/the-true-meaning-friendship

Godmorning class
For todays lesson, look at Ted Talks and fill in the questionnaire. I have translated some words from the film, you find these words at the bottom of the questionnaire. Use earphones while watching the film.
 • Ted Talks, short lectures

https://www.ted.com/talks/susan_pinker_the_secret_to_living_longer_may_be_your_social_life


 • Do the crossword on p. 22 F workbook
 • Grammar: workbook: p 140-144 about ing-form
 • Lyricstraining.com 

 • Listening, p 24 in your workbook, for next timeFörståelse och medmänsklighet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Teen Life: bra att kunna inför testet

Bra att träna på inför testet:   Övningar  Workbook   p. 11 :B   p. 12 :E   p. 16 :B   p. 20 :B   would  – sho...